Agnesberg från A till Ö

Från A till Ö Agnesberg

Avdelningar På Agnesberg förskola finns det för tillfället fem stycken avdelningar. Vi har i dagsläget, Smaragden 1-2 år, Pärlan 1-3 år, Kristallen 2-4 år, Diamanten 2-4 år och Rubinen 4-5 år.

F

Förskoleråd Ett par gånger per termin har förskolan ett råd som kallas för förskoleråd. Detta är öppet för samtliga föräldrar i verksamheten.

Förskolechefen Förskolechefen har ett övergripande ansvar för all verksamhet på förskolan. nina.holmer@pysslingen.se

Föräldraavgift

Vi följer Solna stads förskoletaxa, avgift debiteras via Solna stad.                                                                                                                                 

Föräldrarmöte Vi erbjuder ett föräldrarmöte per termin på Agnesbergs förskola.

Föräldrarverksamhet Det kontinuerliga samarbetet kring varje barn inryms i den dagliga kontakten mellan pedagog och förälder samt vid utvecklingssamtal varje termin. H

IUP Varje barn och elev har sin individuella utvecklingsplan genom verktyget Unikum. Varje vårdnadshavare har en egen inloggning och tillgång till sitt barn utvecklingsplan.

K

Kalendarium Mötesstruktur område 11-2 L

M

Maten Agnesbergs förskola får sin mat levererad av Sodexo.

Planeringsdagar Under arbetsåret behöver personalen gemensam tid för planering, utvärdering och fortbildning. Under dessa dagar stänger vi verksamheten och går ut med information om när genom utdelning av kalendariet.

Platsansvarig Matilda Fransson, arbetar på Kristallen.

Personalkonferanser En gång i månaden stänger förskolan 16.00 för personalkonferens. Vid behov av omsorg dessa tider, kontakta TF förskolechef Eva Liljequist. Aktuella datum meddelas i början av varje termin. Se aktuellt kalendarium.

S

Sekretess All personal på förskolan omfattas av lagen om sekretess.

Schema Tänk på att de närvarotider ni lämnar är de vi planerar verksamheten efter. Meddela oss om tiderna för ditt barn ändras.

U

Unikum Vi använder oss av verktyget Unikum för barnens individuella utvecklingsplaner (IUP-online). Vårdnadshavare har sin egen inloggning och kan där se sitt/sina barns utvecklingsplaner i en och samma inloggning. http://www.unikum.net

Uppsägning av plats

Förskoleplats sägs upp 1 månad i förväg.

Öppen visning 

Verksamhetsplan Varje år utformas en verksamhetsplan på förskolan. Verksamhetsplan 2014:15

Å

Åtgärdsprogram Om ett barn är i behov av särskilt stöd görs alltid ett återgärdsprogram efter att man först gjort en kartläggning på grupp och individnivå.

Ä

Ändring av överskommelse Om ditt barn ska gå upp eller ner i tid meddela det till förskolechefen senast två veckor innan så att ändringen kan göras.

Ö

Öppettider Utifrån behov erbjuder vi verksamhet enligt Solna Stads ramtider 06:30-18:30.

Senast uppdaterad: 2017-03-14