Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Camilla Hamrin
e-post camilla.hamrin@ga.pysslingen.se eller telefon 072-562 6281

och

Skolkurator: Ida Alsborger (föräldraledig)

Senast uppdaterad: 2017-08-12