Skolpsykolog

Den psykologiska insatsen bidrar med kunskap om psykologi i allmänhet och barns utveckling i samspel med sin miljö i synnerhet. Skolpsykologen ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att eleverna ska uppnå utbildningens mål, genom exempelvis handledning av personal. Psykologen skall även upptäcka, utreda och undanröja hinder för lärande på alla nivåer.

För kontakt med skolans psykolog kontaktar ni skolsköterska Susanna Wrahme, susanna.wrahme@ga.pysslingen.se  telefon 08-402 38 49

Senast uppdaterad: 2018-06-29