Specialpedagogisk kompetens

Den specialpedagogiska kompetensen, specialpedagog och speciallärare, är en del av skolans elevhälsa som arbetar för att stödja alla elever. Specialpedagogisk kompetens är ett stöd i skolans pedagogiska arbete i att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av skolans lärmiljöer. Specialpedagogisk kompetens bistår även pedagogisk personal i arbetet med olika stödinsatser såsom extra anpassningar, utredning om behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram.

För kontakt med skolans specialpedagogiska kompetens kontakta Anna Hagberg anna.hagberg@ga.pysslingen.se

 

Senast uppdaterad: 2018-06-29