Kalendarium

Vecka 28-30 Verksamhetens stängd

HT 2017

31 juli Fritidshemmet öppnar

17-18 augusti Fritidshemsverksamheten stängd

23 augusti Höstterminens första dag

18 september Studiedag, utvecklingssamtal

Vecka 44 Läslov

3 november Verksamheten stänger kl. 1500

21 december Julavslutning på eftermiddagen

VT 2018

5 januari Verksamheten stänger kl.1500

8 januari Verksamheten stängd. Utbildningsdag för personalen. Fritidshemmet öppet för anmälda

9 januari Studiedag. Fritidshemmet öppet

10 januari Vårterminens första dag

31 januari Studiedag. Fritidshemmet öppet

Vecka 9 Sportlov

29 mars Verksamheten stänger kl. 1500

Vecka 14 Påsklov

30 april Lovdag

9 maj Studiedag. Verksamheten stänger 1500 (Kan ändras till den 14 maj)

10-11 maj Kristi Himmelfärdsdag

5 juni Verksamheten stänger kl. 1500

6 juni Sveriges Nationaldag, stängt

15 juni Skolavslutning i Äppelträdgården

18 juni Verksamheten stängd, utbildningsdag för personalen

21 juni Verksamheten stänger kl. 1500

Vecka 28-30 Fritidshemmet stängt

 

 

Läsårstider 2018/2019

HT 2018

16-17 augusti                      Studiedagar för personalen, fritids stängt

21 augusti                           Läsårets första dag

Vecka 38                            Studiedag en dag (utvecklingssamtal)

Vecka 44                            Läslov

20 december                       Höstterminens sista dag

 

VT 2019

7 januari                              Studiedag för personalen, fritids stängt

8 januari                              Studiedag för personalen, fritids öppet

9 januari                              Vårterminens första dag enligt schema

Vecka 8                              Studiedag en dag (utvecklingssamtal)

Vecka 9                              Sportlov

Vecka 16                            Påsklov

Vecka 22                            Torsdag stängd, fredag lov

Vecka 23                            Torsdag Nationaldagen, fredag lov

14 juni                                 Skolavslutning

 

 

Med reservation för ändringar

 

Summa: 178 dagar

 Läsårets längd regleras i Skolförordningens kapitel 3 § 2 och 3:

”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen”.

Alfaskolans läsår omfattar 178 skoldagar, lovdagar och fem studiedagar.

Med reservation för ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-09