Kalendarium

VT 2018

5 januari Verksamheten stänger kl.1500

8 januari Verksamheten stängd. Utbildningsdag för personalen. Fritidshemmet öppet för anmälda

9 januari Studiedag. Fritidshemmet öppet

10 januari Vårterminens första dag

31 januari Studiedag. Fritidshemmet öppet

Vecka 9 Sportlov

29 mars Verksamheten stänger kl. 1500

Vecka 14 Påsklov

30 april Lovdag

14 maj Studiedag, fritids öppet

10-11 maj Kristi Himmelfärdsdag, skola och fritids stängt

5 juni Skola och fritids stänger kl. 15.00

6 juni Sveriges Nationaldag, stängt

15 juni Skolavslutning i Äppelträdgården kl. 10.00

18 juni Skola och fritidshemmet stängt, utbildningsdag för personalen

22 juni Midsommarafton, fritidshemmet stängt

Vecka 28-30 Fritidshemmet stängt

 

Läsårstider 2018/2019

HT 2018

16-17 augusti                      Studiedagar för personalen, fritidshemmet stängt

21 augusti                           Läsårets första dag

Vecka 38                            Studiedag en dag (utvecklingssamtal) Fritidshemmet öppet

Vecka 44                            Läslov, fritidshemmet öppet

20 december                      Höstterminens sista dag

 

VT 2019

7 januari                              Studiedag för personalen, fritidshemmet och skola stängt

8 januari                              Studiedag för personal och elever, fritidshemmet öppet

9 januari                              Vårterminens första dag enligt schema

Vecka 8                              Studiedag en dag (utvecklingssamtal) Fritidshemmet öppet

Vecka 9                              Sportlov fritidshemmet öppet

Vecka 16                            Påsklov fritidshemmet öppet

Vecka 22                            Torsdag och fredag är skola och fritids stängt (Kristi Himmelsfärd)

Vecka 23                            Torsdag stängt, Nationaldagen. Fredag lov från skolan men fritids öppet

14 juni                                 Skolavslutning

 

 

Med reservation för ändringar

 

Summa: 178 dagar

 Läsårets längd regleras i Skolförordningens kapitel 3 § 2 och 3:

”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen”.

Alfaskolans läsår omfattar 178 skoldagar, lovdagar och fem studiedagar.

Med reservation för ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-22