Välkommen till Pysslingen Förskolor Baldersro

Förskolan Baldersro ligger nära skog och naturområde. Vi har gångavstånd till bibliotek, kulturhus, ishall och Slätmossens Naturpark. Varje möte är av betydelse för oss och vi lägger stor vikt vid det omsorgsfulla lärandet. På Baldersro skapar vi en trygg och utvecklande miljö för alla barn för vi tänker att lärandet sker bäst när det är stimulerande och roligt. Både spontant som organiserat kan det uppstå tillfällen till omsorg, kunskap och lärande. I vårt eget kök tillagar vår kock god, varierad och näringsrik mat och alltid med grönsaker, sallad och frukt. Varmt välkommen till oss!

Pysslingen Baldersro ingår i förskoleområde Haninge tillsammans med förskolorna Lärkan, Björken, Orren, Skrindan, Lilla Lillgården och Lillgården.

Kontakta oss

Telefon 072-228 20 61, för fler telnummer, se under fliken Kontakt.

Epost baldersro@pysslingen.se

Facebook Baldersros Facebooksida

Förskolechef Ingela Lillieborg | 070-715 64 80

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Baldersro