Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Helena Olsson tel. 076 1867776  eller  helena.olsson@pysslingen.se

 

Senast uppdaterad: 2017-03-21