Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog: Maja Rydlöv tel. 070 3297637 eller  maja.rydlov@pysslingen.se

 

Senast uppdaterad: 2017-03-21