Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog:

Helen Nilsson (åk 7-9), 0733 657117  helen.nilsson2@pysslingen.se

 

Senast uppdaterad: 2017-08-30