Kalendarium

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 2017

Vecka 32    9 augusti                               Fritids stängt

Vecka 33    16 augusti                             Terminsstart

Vecka 39    25 september                        Studiedag (fritids stängt)

Vecka 44    30 oktober – 1 november       Studiedagar

Vecka 44    2 – 3 november                      Lovdagar

Vecka 51    21 december                         Terminsslut

Vårterminen 2018

Vecka 2      8 januari                                Fritids stängt

Vecka 2      10 januari                              Terminsstart

Vecka 8      19 – 23 februari                      Sportlov

Vecka 11    12 mars                                 Studiedag (fritids stängt)

Vecka 13     26 – 29 mars                         Påsklov

Vecka 18     30 april                                 Lovdag

Vecka 19     11 maj                                  Lovdag

Vecka 24     12 juni                                  Avslutningsdag

Totalt antal skoldagar: 178

Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.

Fritids har stäng v.29-30

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018
Vecka 33

Vecka 34

13 augusti

21 augusti

Fritids stängt

Terminsstart

Vecka 39 24 september Studiedag
Vecka 44 29 – 31 oktober Studiedagar
Vecka 44 1 – 2 november Lovdagar
Vecka 51 21 december Terminsslut

Vårterminen 2019
Vecka 2 9 januari Terminsstart
Vecka 8 18 – 22 februari Sportlov
Vecka 12 19 mars Studiedag
Vecka 16 15 – 18 april Påsklov
Vecka 22 31 maj Lovdag
Vecka 23 7 juni Lovdag
Vecka 24 14 juni Avslutningsdag

Totalt antal skoldagar: 178
Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.

4 kap 1 § Grundskoleförordningen: Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Senast uppdaterad: 2018-04-19