Kalendarium

Läsåret 2017-2018

 

Fritids har stäng v.29-30

 

Höstterminen 2018
Vecka 33

Vecka 34

13 augusti

21 augusti

Fritids stängt

Terminsstart

Vecka 39 24 september Studiedag
Vecka 44 29 – 31 oktober Studiedagar
Vecka 44 1 – 2 november Lovdagar
Vecka 51 21 december Terminsslut

 
Vårterminen 2019
Vecka 2

Vecka 2

7 januari

9 januari

Fritids stängt

Terminsstart

Vecka 8 18 – 22 februari Sportlov
Vecka 12 18 mars Studiedag/fritids stängt
Vecka 16 15 – 18 april Påsklov
Vecka 22 31 maj Lovdag
Vecka 23 7 juni Lovdag
Vecka 24

Vecka 25

14 juni

17 juni

Avslutningsdag

Fritids stängt

Totalt antal skoldagar: 178
Avslutningsdagen räknas inte in i läsåret som skoldag.

4 kap 1 § Grundskoleförordningen: Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Senast uppdaterad: 2018-06-29