Välkommen till Pysslingen Förskolor Bojen

På Bojen ser vi barnen som kompetenta individer, där olikheter ses som en tillgång för utveckling och lärande. Vi är engagerade pedagoger som lägger stor vikt på barns självständighet, intressen och åsikter. Utifrån detta arbetssätt ger vi ett omsorgsfullt lärande i världsklass! Varmt välkommen till oss!

Förskolan Bojen är en del av förskoleområde Södermalm tillsammans med förskolorna Loket, Nytorget, Mariatorget och Melissaki.

 

 

Kontakta oss

Telefon Se vår kontaktsida för telefonnummer till avdelningarna

Epost bojen@pysslingen.se

Facebook Bojen s Facebooksida

Förskolechef Kristin Ahlström | 070-347 68 23

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Bojen