Kalendarium

 

Kalendarium vårterminen 2018

Terminsstart
Måndag 8 januari 2018 (ordinarie skoldag)

Personalmöte vi stänger 15.30
torsdag 8 februari (och studiedag fredag 9 februari)
torsdag 8 mars (och studiedag fredag 9 mars)
tisdag 8 maj (och studiedag onsdag 9 maj)

Sportlov vecka 9 – förskola/fritids öppet

Påsklov vecka 14 – förskola/fritids öppet 3-4 april och stängt för planering 5-6 april

Två planeringsdagar – stängt heldag (under påsklovet)
torsdag 5 april (förskola/fritids stängt heldag)
fredag 6 april (förskola/fritids stängt heldag)

Studiedag för grundskollärarna (åk 1-6) och skollov för eleverna
fredag 9 februari – förskola/fritids öppet
fredag 9 mars – förskola/fritids öppet
onsdag 9 maj – förskola/fritids öppet

Skolråd 18.30–20.00
tisdag 20 februari
tisdag 20 mars
torsdag 26 april (OBS en torsdag)

Lovdagar – skollov för eleverna – förskola/fritids öppet till kl 16.00
klämdagarna 30 april och 11 maj

Skolavslutning (och vi stänger kl 16.00 för en personalsammankomst)
Avslutning onsdag 13 juni kl 14.30 på första lilla skolgården, alla välkomna!

Sommarstängt 2018 förskola/fritids (juli månad)
vecka, 27, 28, 29, 30

Vi stänger kl 16.00
Trettondagsafton 5 jan, skärtorsdag 29 mars, klämdag 30 april och 11 maj, avslutning 13 juni

Vi följer Tyresö kommuns läsårsdata och följande gäller för vårterminen 2018

Terminsstart 8 januari 2018 (ordinarie skoldag)
Läsårsavslutning onsdag 13 juni 2018
Sportlov vecka 9 och Påsklov vecka 14
Lovdagar skolan 30 april och 11 maj

Kalendarium höstterminen 2018

Läsårsstart
måndag 20 augusti – uppstart på första lilla skolgården kl 10.00 – alla välkomna!

Personalmöte vi stänger 15.30
torsdag 6 september (och studiedag fredag 7 september)
torsdag 4 oktober (och studiedag fredag 5 oktober)
torsdag 29 november

Två planeringsdagar vecka 44 höstlovet – stängt heldag
torsdag 1 november (förskola och fritids stängda heldag)
fredag 2 november (förskola och fritids stängda heldag)

Studiedag för grundskollärarna (åk 1-6) och skollov för eleverna
fredag 7 september – förskolan och fritids öppet
fredag 5 oktober – förskolan och fritids öppet

Skolråd 18.30–20.00
tisdag 16 oktober
tisdag 20 november

Terminsavslutning – vi stänger kl 16.00 för en personalsammankomst
torsdag 20 december (ordinarie skolschema gäller)

Terminsstart – våren 2018
vårterminen börjar måndag 7 januari (ordinarie skolschema gäller)

Vi följer Tyresö kommuns läsårsdata 2018-2019

eleverna börjar 20 augusti
höstlov vecka 44
eleverna slutar 20 december
eleverna börjar 7 januari
sportlov vecka 9
påsklov vecka 16
lovdagar 31 maj och 7 juni
eleverna slutar 11 juni

Senast uppdaterad: 2018-05-24