Etablering

Vi har en stor efterfrågan på förskoleplatser och vi vill öppna nya förskolor

Kontakt:
Christian Andersson, chef för nyetableringar
christian.andersson@pysslingen.se 
070-754 92 86

Läs artikeln i Byggindustrin där Pysslingen varit med och kravställt i bygget av ny förskola. Förskolan är ett kostnadseffektivt passivhus.

Läs artikeln Snygga modulförskolor?

Önskemål
Storlek: >1200 kvm där förskola kan drivas med minst 120 barn
Geografi: Prio på geografiskt område följer var befolkningstillväxten, varför prio 1 är Stockholms stad, prio 2 är Stockholms län prio 3 är övriga Sverige. Generellt vill föräldrar inte åka långt till sin förskola, varför det behövs bostäder i närområdet.
Utomhusmiljö: i innerstadsområden ska utsläppsgård finnas och närhet till grönområde. I ytterområden ska en förskolegård finnas, här ställer kommuner olika krav.
Hyresnivå: Stort spann mellan olika kommuner.
Demografi: Finns barnunderlag idag och i framtiden?

Pysslingen var först i Sverige med att driva fristående förskolor. Företaget startade 1984 och idag har vi drygt 100 förskolor. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete är vi i topp i kvalitetsmätningar både vad gäller pedagogisk kvalitet, kundnöjdhet och medarbetarkvalitet.

Vi har stor erfarenhet att starta upp och utveckla förskolor med kompetens i hela kedjan vad gäller affärsutveckling, fastighetsutveckling och pedagogisk utveckling.

Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Samtidigt som Pysslingen har stor självständighet och handlingsfrihet när det gäller att utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten finns AcadeMedia där som en trygghet. AcadeMedia har resurserna att hjälpa till där det behövs, vilket skapar långsiktighet och stabilitet.

AcadeMedia har som strategi att inte själv äga några fastigheter. Istället så jobbar vi med olika fastighetsägare i olika kommuner och även några nationella aktörer. Vi har god erfarenhet och hjälper gärna till med fastighetsägare om så önskas.

Vi har en egen fastighetsorganisation, vilket gör att hyresvärden får en professionell motpart vid alla fastighetsrelaterade frågor och framförallt vid nyproduktion. Vi har stor erfarenhet från nyproduktion där vi kravställer för verksamheten relevanta frågor, vilket skapar en smidig och kostnadseffektiv process för båda parter.

Här finns våra förskolor

 

 

 

Senast uppdaterad: 2016-10-06