Om Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor är Sveriges största friskoleföretag med över 30 år i branschen. Ända sedan starten 1986 har vi utmanat befintliga synsätt och gått i bräschen för förskolans utveckling. I dag är vi en tydlig förebild inom många områden och det är en roll vi är stolta över. Vi startade vår första förskola år 1986 och har nu över 110 förskolor i Stockholm, Mälardalen och Skåne. Alla våra förskolor formar sin egen pedagogiska inriktning och sina egna arbetssätt. Det som förenar alla våra förskolor är värdegrunden, kvalitetsarbetet och det omsorgsfulla lärandet.

Vår mångfald är vår styrka
Pysslingen Förskolor förespråkar pedagogisk mångfald och vi är stolta över bredden i vårt utbud. Pedagogisk mångfald betyder att alla våra förskolor erbjuder olika typer av pedagogiska inriktningar, till exempel Montessoripedagogik, Reggio Emilia-pedagogik eller traditionell pedagogik. Varje förskola är också utformad utifrån just dess lokala förutsättningar. Gemensamt för alla våra förskolor – oavsett förskolans storlek, placering och inriktning – är att förskolan erbjuder ett omsorgsfullt lärande med hög kvalitet. Här kan du läsa mer om vad som erbjuds på just den förskola som du är intresserad av.

Det lilla företaget i det stora
Varje förskola har eget ansvar för sin budget och verksamheten finansieras utifrån den barnpeng som finns i aktuell kommun. Förskolan drivs som ett eget bolag utifrån dess egna lokala förutsättningar. Styrkan med Pysslingen Förskolor är att förena det lokala perspektivet ute på förskolan med fördelarna av att vara en del av ett stort framgångsrikt företag. Varje förskola har tillgång till stöd och hjälp inom Ledning, Ekonomi, IT, Fastighet, HR, Kvalitet och Marknad/kommunikation.

Kvalitetssäkring
En sak som vi är mycket stolta över är Förskolemodellen vårt kvalitetssystem. Genom Förskolemodellen kan vi säkerställa att alla barn i våra förskolor får det som de har rätt till. Förskolemodellen synliggör styrkor och utvecklingsområden och skapar därmed möjlighet till kvalitetsutveckling. Läs mer om vårt kvalitetsystem här.

Vi redovisar öppet alla våra resultat, styrkor och utvecklingsområden. Denna öppenhet är ett vägval vi gjort i förvissning om att det ligger en enorm kraft i öppna jämförelser. Öppenheten triggar oss själva att hela tiden blir bättre, men också för att föräldrar och medarbetare kan se vad de får om de väljer våra förskolor.

Ledning
Varje Förskola leds av ett Ledningsteam innehållande förskolechef, biträdande förskolechef, utvecklingschef och intendent. På varje förskola finns även en platsansvarig. Varje ledningsteam har 4-6 förskolor i sitt Förskoleområde. Tack vare denna organisation har alla medarbetare på den enskilda förskolan tillgång till olika ledningskompetenser för stöd och hjälp där beslut ofta tas med korta ledtider.

Fakta

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 års ålder till dess de börjar förskoleklass.

Avgift:
Pysslingen Förskolor följer samma taxa som den kommun man bor i.

Intagning:
Pysslingen Förskolor har två olika system för köhantering, några förskolor har egen köhantering och några (de flesta)  har sin köhantering via kommunen se respektive förskolas webbplats för information, klicka på ställ dig i kö knappen för information

Styrdokument:
Pysslingen Förskolor styrs likt de kommunala förskolorna av Förskolans Läroplan LPfö98.

Består av
Antal barn ca 7 900 st
Antal heltidsanställda ca1 600 st
Antal förskolor ca 111 st
Antal kommuner 23 st

 

 

Senast uppdaterad: 2017-06-26