5 goda anledningar att välja Pysslingen

Sedan starten 1986 har vi i Pysslingen Förskolor utmanat befintliga synsätt och drivit förskolans utveckling framåt. I dag är vi en tydlig förebild inom många områden – en roll vi är mycket stolta över. Vi driver alla våra förskolor med fullt fokus på barnens bästa. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är alla våra professionella medarbetare som varje dag gör skillnad för varje barns utveckling och livslånga lärande. Funderar du över en Pysslingförskola till ditt barn? Här är fem goda anledningar att välja oss:

Utbildning och omsorg av hög kvalitet
I Pysslingen Förskolor är vi mycket stolta över vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom det kan vi se till att ditt barn får allt som det har rätt till enligt förskolans läroplan. Genom att systematiskt utvärdera och analysera ditt barns förskola upptäcker vi framgångsfaktorer och utvecklingsområden som vi sedan kan arbeta vidare med. Alla våra resultat redovisas öppet – du hittar dem på varje enhets egen webbplats.

Stimulerande lärmiljöer
Lärmiljöerna i alla våra förskolor är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. På ett medvetet sätt bidrar våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för ditt barn. Här kan du läsa mer om våra lärmiljöer. 

God och näringsrik mat
Maten på förskolan är viktig för att ditt barn ska få energi att leka och utvecklas varje dag. Hos oss i Pysslingen Förskolor vill vi skapa ett lustfyllt möte med maten och se till att varje måltid blir en upplevelse för alla sinnen. Hos oss i Pysslingen Förskolor har vi både förskolor med eget kök och förskolor som får maten levererad, antingen från andra förskolor eller från cateringkök. Oavsett var maten lagas är vi noga med att den är god, att den håller hög kvalitet och att den uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer. Många av våra förskolor är KRAV-certifierade vilket betyder att råvarorna som används i köken är helt eller delvis ekologiska.

Bra kommunikation med hemmet
Den viktigaste kommunikationen sker när du hämtar och lämnar ditt barn på förskolan, och vi är måna om att du ska få en god inblick i ditt barns dag. Förskolans pedagoger följer och stödjer ditt barns lärande och utveckling som dokumenteras och kommuniceras via ett digitalt verktyg som du som förälder har tillgång till. Dokumentationen ligger sedan till grund för de utvecklingssamtalen som genomförs en gång per termin. Varje år genomför vi kundundersökningar för att få reda på vad du som förälder tycker om ditt barns förskola. Här kan du läsa mer om resultaten i vår senaste kundundersökning hösten 2017. 

Giftfria förskolor
Barn är mer sårbara för kemikalier än vuxna. Den fysiska miljön på förskolan spelar därför en stor roll. Vi har påbörjat ett arbete med att ha giftfria förskolor i både våra inne- och utemiljöer, detta är inget lagkrav ännu för Sveriges förskolor men vi ser detta som mycket viktigt och vill gärna vara föregångare. Läs mer här om hur vi arbetar med giftfritt i våra förskolor.


Blev du intresserad av Pysslingen?
Här kan du hitta en Pysslingförskola nära dig.

Senast uppdaterad: 2018-01-19