Våra öppettider

Öppettider
Alla våra förskolor följer sin kommuns regler för öppethållande s.k. ramtider. Det är olika regler i olika kommuner. Se aktuell förskolas webbplats vad som gäller specifikt för varje förskola. Efter familjernas behov läggs pedagogernas scheman så att det är god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Sommarveckor
Vissa av våra förskolor erbjuder alternativa närliggande förskolor under några sommarveckor.

Planeringsdagar/pedagogkonferens
Pedagogkonferens sker oftast någon gång per månad efter kl 16 samt planeringsdagar några gånger per år.
För de som har behov av omsorg så erbjuds alternativ placering vid dessa tillfällen.

Senast uppdaterad: 2017-03-16