Samverkan med hemmet

 

Hos oss får du som vårdnadshavare tillgång ett smidigt och säkert digitalt verktyg. Detta verktyg gör det lätt för pedagoger och föräldrar att samarbeta kring mål, planer och dokumentation.

Varför använder vi verktyget
Det ger förutsättningar att se och samarbeta kring barnens och förskolans utveckling och lärande. Barnets och gruppens utveckling blir synlig i bild, film, dokumentation och reflektioner. Du som förälder har genom detta verktyg möjlighet att ta del av vad som sker i förskolan, och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma.

Pedagogerna får underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Hur använder vi verktyget?
Pedagoger dokumenterar gruppens och barnens utveckling, direkt på lärplatta eller dator. Allt kopplas enkelt till läroplan och mål. Reflektioner och utvärderingar finns samlade så att alla berörda kan se.

Senast uppdaterad: 2017-09-15