Våra lärmiljöer

Lärmiljöerna i alla våra förskolor är uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande och utveckling. På ett medvetet sätt bidrar våra pedagoger till att både de fysiska och sociala lärmiljöerna blir tillgängliga, stimulerande och utmanande för ditt barn.

En bra lärmiljö skapas varje dag i mötet mellan barn och pedagoger. Lärandet kan både arrangeras i aktiviteter och ske spontant i vardagens alla händelser, men det är alltid våra pedagogers medvetna val och förhållningssätt som gynnar barnens lärande.

Våra lärmiljöer behöver inte vara bundna till rum, utan kan vara flexibla och utgå från barnens behov och utforskande. Hos oss får pedagogerna möjligheter att förvandla varje miljö till en lärmiljö oavsett om barnen befinner sig på förskolan, i naturen eller i närområdet.

Hos oss planerar och organiserar pedagogerna lårmiljön noga så att den passar barngruppen. Det finns ett syfte med varje material och dess plats, och miljöerna ska ständigt formas och utvecklas utifrån barnens egna frågor.

Senast uppdaterad: 2017-09-15