Lärandemiljö

Didaktiskt perspektiv i lärmiljön:
Didaktik betyder undervisningslära eller läran om undervisning. Det kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar förskolans/skolans undervisning och dess innehåll.

På förskolan är det pedagogiska arbetet i fokus. Alla barns enskilda behov vävs in i det pedagogiska arbetet.

Pedagogerna leder det enskilda barnet och gruppen mot formulerade mål och kvaliteter. Pedagogerna har en central roll då det är viktigt att kunna se och dokumentera varje individs unika väg till lärandet. Vad ska vår verksamhet erbjuda barngruppen och varje enskilt barn?
Vi lyssnar till barnets tankar och frågeställningar. Mångfalden i barnens tankar berikar det gemensamma lärandet. Vi använder oss av barnets egna intressen som drivkraft när vi arbetar och tillför ständigt nya utmaningar för att hålla barnens nyfikenhet vid liv. Vi utmanar barnen i samtal och diskussioner som leder till att barnen reflekterar över sina egna teorier.

Arbetet i barngrupp utvärderas av barn och pedagoger med exempelvis barnmöten, pedagogernas egna iakttagelser och IUP(Individuell Utvecklings Plan)- samtal med föräldrar, i syfte att få fler perspektiv på verksamheten.

Fysiskt perspektiv i lärmiljön:
Vi strävar efter att hela tiden ha en miljö som känns trygg för barnen. Vi vill också att miljön ska inspirera barnen till att erövra nya kunskaper. Vi möblerar medvetet för att skapa nya mötesplatser som ska ge barnen möjlighet att lära tillsammans med och av varandra. Vi visar vårt material för varje barn. I den mån det är möjlligt har vi material framme så att barnen själva kan välja aktivitet utan att vara styrda av vad som är framtaget just idag. Att själva göra val tidigt i livet är viktigt och vi vill ge barnen känslan av att kunna påverka sin situation på förskolan.
Som astma- och allergiförskola är det viktigt att vi köper in material som är lätta att rengöra. Vi kan inte laborera med tyger och mattor i vår innemiljö i samma utsträckning som andra förskolor. Vi vistas mycket i naturen där vi också leker och utforskar naturmaterial. Dessa tas inte in på förskolan.
Vi dokumenterar mycket av det barnen gör under sin tid hos oss och dessa dokumentationer sitter sedan i höjd med barnen. Vi tror att detta hjälper barnen att reflektera över vad de gjort. Utifrån observation och dokumenntation av barns lek ser vi vad vi ska ändra i miljön för att utmana barnens lek och lärande vidare. Som exempel kan ett rum vara för litet för den aktuella leken. Då ändrar vi tillsammans med barnen plats på material och interiörer. En annan gång ser vi att ett visst rum eller material  ej används - då gör vi en förändring. När vi ändrar miljön tar vi med barnens idéer. Vid inköp av nytt material satsar vi på gedigna och hållbara material.

Omvärldsperspektiv i lärmiljön:
I takt med stigande ålder vidgas barnens värld och vi använder vår närmiljö allt med. Vi låter de riktigt små barnen först bli trygga inne och ute på vår gård. Vi har skogen i vår direkta närmiljö och låterbarnen möta naturen stegvis, från korta skogspromenader till hela utedagar. Naturvistelsen stimulerar barnens lek, motoriska utveckling och hälsa.
Alla våra barn är delaktiga i arbetet med vår kolonilott. Här följer vi odlingsprocessen från sådd till skörd. Dessutom är kolonilotten en mötesplats. Här möts olika åldrar, kulturer och nationaliteter.

I vår direkta närmiljö ligger affär och bibliotek. Till biblioteket går vi och lånar böcker tillsammans med barnen tex. faktaböcker som kan inspirera leken vidare.

Alla våra besök i vår närmiljö görs utifrån ett pedagogiskt syfte. Exempelvis besöker vi ishallen med de äldsta barnen för att åka skridskor. Vår syn är att alla barn ska ges möjlighet att prova nya saker och uppleva glädjen i detta. Vi ser också en motorisk utmaning i detta.

Vi har även ett bra samarbete med skolan när övergången dit blir aktuell. Vi vill känna att vi lämnar över på ett tryggt sätt både för barnen och föräldrarna. Därför har vi byggt upp en nära kontakt med de pedagoger som tar vid.

Socialt perspektiv i lärmiljön:
Alla våra pedagoger har kunskap om gruppers utvecklling. Vi använder oss av FIRO teorin. De vuxna ansvarar för klimat och sampel såväl i arbetslag som i barngrupp. Vi eftersträvar ett lyssnande och lyhört klimat med tydliga pedagogiska ramar. Olikheter ses som en tillgång och vi ser det som central pedagogisk uppgift att ta tillvara mångfalden i barngruppen. Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt där pedagogerna leker in barnen i gruppen. Samtal om känslor och konflikter skapar förutsättning för utveckling och lärande. Ett gott samspel  mellan föräldrar och pedagoger skapar förutsättning för trygga barn.

IT perpektiv i lärmiljön:
Hur ser jorden ut från månen?
Vi utforskar tillsammans med våra barn och använder oss gärna av IT. Vuxna och barn utnyttjar tillsammans internet som kunskapskälla i sökandet av svar på barnens frågor.
När vi doumenterar barnens lärande använder vi oss av digitalkamera och och datorer. Vi kommunicerar med våra familjer via digitala internetverktyget IUP- Unikum. Detta i syfte att skapa optimal delaktighet och samarbete kring varje barns utveckling och lärande.
Vi skickar veckobrev via e-post som ett sätt att informera er föräldrar. Här  berättar vi vad som hänt senaste veckan och vad som är planerat för kommande veckor.

Hitta till oss

 

Visa större karta

 

Pysslingen Förskolor Gullvivan

Jaktvägen 12
175 63 Järfälla
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Myran: 08-760 35 69

Humlan: 08-760 52 61

Förskolechef:
Gunilla Marklund Götesson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mobil: 070-605 34 08