Föräldrasamverkan

På Hamnskolan har vi en god samverkan med föräldrar.
Samtliga föräldrar bjuds in till förskoleråd/skolråd där vi lyfter frågor som har med verksamheten att göra. Genom aktiva och entusiastiska klassföräldrar och genom föräldraföreningen har vi en god dialog och vi är tillmötesgående när det gäller de flesta frågor och synpunkter.

Föräldrarådet samlas på Hamnskolan i möten kring ett tema. Personalrepresentanter är med ifrån både förskola och skola. ALLA föräldrar är välkomna att delta och klasser eller avdelningar behöver inte ha föräldrarådsrepresentanter. Föräldraråden hålls enligt förbokade datum som finns i kalendariet mellan kl.18.00-19.30 i matsalen om inte annat anges.

Inför varje möte skickas information om vilket tema vi ska ha för det kommande mötet.

 

 

Senast uppdaterad: 2015-09-10