Organisation

Från A till Ö

Vi har fortfarande problem med denna sida, bland annat våra länkar. Vi ber om överseende för detta och ber er kontakta oss på 044-20 43 70 om ni undrar över något.

 

A.

Academedia.
Pysslingen är en del av AcadeMedia, som är Sveriges största utbildningsföretag. Här kan du läsa om våra nya ägare. www. academedia.se/

Arbetsgång
vid särskilda behov. Se särskilt dokument.

Arbetslag
Elever och lärare är organiserade i arbetslag, där alla samarbetar för elevernas bästa.   F-1, 2-3, 4-6,7-9, Fritids och Klubben. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare som utses av rektor.

Arbetspass
Under förmiddagen behöver eleverna få möjlighet till att utveckla sin koncentrationsförmåga. Vårt arbetspass på förmiddagen varar cirka tre timmar, från klockan 8.15 till 11.15. Under den tiden kan eleverna ta en rast vid lämpligt tillfälle.

B.

Beslutskonferens
Kallelse till beslutskonferens görs av rektor enligt skolans elevvårdsplan.

Besökare
Som föräldrar är ni välkomna att besöka skolan under arbetstid. Ta kontakt med elevens lärare för att komma överens om lämplig tid. Vill ni äta lunch vid besöket betalar ni 30 kronor på expeditionen.

Bibliotek.
Skolans bibliotek finns på tredje våningen där elever kan låna böcker, göra läxor, eget arbete mm. Kan också bokas av lärare för undervisning, prov mm. Alla lämnar naturligtvis biblioteket i ordnat skick. Har ni ungdomsböcker hemma som ni inte längre har användning för, tar vi tacksamt emot.

Blanketter.
Finns här att ladda ner. Vill du ha en pappersvariant finns det att hämta på vår expedition. Är det någon blankett du saknar, kontakta skolan.
Inkomstuppgift för skolbarnomsorg
Barnomsorgsschema
Anhållan om ledighet för elev
Uppsägning av skolbarnomsorg
Uppsägning av grundskoleplats
Modersmålsundervisning

Brand
Vi genomför brandövningar varje termin med alla. Vaktmästaren tillsammans med Anticimex genomför regelbundet brandronder och dokumenterar / rapporterar avvikelser. Skolan har ett automatiskt brandlarm. Runt om i skolan finns utrymningsplaner anslagna och utrymningsvägar markerade.

Busskort
Skolan tillhandahåller inte busskort till elever oavsett resvägens längd. Däremot ombesörjer skolan de transporter som sker under skoltid.

E.

Elevhälsa  

E-postadresserFör att nå önskad personal tillämpas oftast principen:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Se även kontaktuppgifter i  Unikum.

Elevfoto
Elev- och klassfoton tas i början av höstterminen.

Elevråd
Två representanter från varje skolår ingår i elevrådet, som träffar rektor en gång i månaden.

Expeditionen
är öppen dagligen 8.00 - 16.00. All information finns också på vår hemsida.

F.

Felanmälan
Fel och avvikelser rapporteras till expeditionen eller vaktmästaren, som registrerar felet och ser till att det blir årgärdat.

Friskanmälan
När eleven är frisk/tillbaka i skolan från en frånvaro, meddelas till telefonsvarare senast klockan 8.15 på nummer 044-20 43 70.

Fritidsverksamheten
Fritids och Fritidsklubben har öppet mellan klockan 6.30 och 18.30. Familjen fyller i ett schema med de tider som eleven önskar vara där. Om tiderna ändras ska detta göras i god tid till verksamheten eller till expeditionen med ett nytt schema. Avgiften fördelas på tolv månader och betalas månadsvis i efterskott. Möjlighet till autogiro finns. OBS! En plats i fritidsverksamheten har alltid en uppsägningstid på två (2) månader.

Frukt
Vi ser gärna att eleverna tar med sig en frukt varje dag.

Frånvaro
All sjukfrånvaro och övrig frånvaro meddelas till telefonsvarare senast klockan 8.15 på nummer 044-20 43 70. Om någon speciellt smittosam sjukdom härjar informerar vi föräldrarna om detta. Annan ledighet (läkar-, tandläkarbesök mm) förläggs i möjligaste mån utanför skoltid. Detta är viktigt eftersom klassen kan ha en aktivitet planerad utanför skolan vid samma tid.

Försäkring
Vi har försäkring för eleverna via Folksam. Då skada inträffar gör ni som vårdnadshavare följande: Ring 0771- 960960. Säg att det handlar om personskada och att ni tillhör Kristianstad Kommun. Då kopplas ni till en handläggare i Kristianstad som tar emot er anmälan. Föräldraledighet
Kom ihåg att om du tar ut föräldraledighet måste du meddela expeditionen, då detta påverkar rätten till skolbarnomsorg.

Föräldramöte
Varje arbetslag har ett ordinarie föräldramöte per termin. Vid behov kallar rektor till extra möte. Datum för föräldramöte läggs ut på Unikum. Föräldraråd Representanter för rådet träffar rektor ca fem gånger per läsår.

Föräldrasamtal
Extra samtal mellan föräldrar och pedagoger anordnas om behov finns. Samtalet kan initieras både av förälder och pedagog.

H.

Hemkunskap
Detta är ett ämne på elevernas schema i årskurserna 6 och 9.

Hälsofrämjande skola
Kristianstads Montessoriskola strävar efter att erbjuda eleverna nyttig mat och dryck. Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil avseende kost, motion, sömn och psykiskt välbefinnande.

Hämtning och lämning
Görs vid de avsedda platserna och får inte göras vid ankaret eller vid glasentrén. TÄNK PÅ ATT ALLTID IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID LÄMNING OCH HÄMTNING! Skolan öppnar klockan 6.30. Var vänlig respektera denna tid. Personalen kommer något tidigare, men de behöver tid för att ställa i ordning (låsa upp, tända, ta ner stolar från borden mm). Från klockan 8.00 är eleverna välkomna in i sina respektive klassrum. Av säkerhetsskäl ber vi er att hämta era barn personligen från Fritids och Klubben och var noga med att meddela fritidspersonalen när ni går iväg med ert barn. Meddela oss alltid i förväg om någon annan hämtar ert barn. Vi kan inte lämna iväg ert barn med någon annan om vi inte först fått ert medgivande.Om ni av någon anledning blir försenad, ring och meddela oss detta. Verksamheten stänger klockan 18.30. Vi ber er att respektera våra öppettider, då vi har anpassat bemanningen efter dessa tider.

I.

IUP Individuell utvecklingsplan
Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Denna finns på Unikum.

K.

Klagomål
Kontakta i första hand barnets mentor. I andra hand till rektor Petra Nilsson. Vi har även Pysslingombudsman, sk PyssO, att kontakta, läs vidare under P.

Klotter och förstörelse
Klotter saneras omedelbart. Om en elev på skolan klottrat eller förstört något av skolans egendom informeras föräldrarna. Dessa blir då debiterade kostnaden för sanering, reparation eller det som behövs för att återställa till ursprungligt skick.

Kläder
Eleverna bör ha oömma kläder för inom- och utomhusvistelse. På elevens plats i kapprummet bör det alltid finnas: -Tofflor eller inneskor -Ett ombyte kläder (underbyxor, strumpor, byxor, tröja) -En varm tröja -Stövlar och regnkläder Kläder, kvarglömda I glasentrén lägger vi varje termin ut kvarglömda kläder och skor. Datum när detta sker går ut på Unikum.

Kontaktinformation
Skolans information finns mestadels här på hemsidan, som uppdateras regelbundet. Våra lärare skriver veckobrev på Unikum och några gånger per termin skriver rektorn. Meddelanden, information mm från föräldrar till skolan kan ske på lämpligt vis.

L.

Ledighet
Ledighetsansökan görs på särskild blanket som du hittar under rubriken "Blanketter". Observera att enskild elev beviljas ledighet med max 10 dagar per läsår. Läraren tillstyrker och rektor beslutar. Rutiner för ledighet.

Likabehandling och kränkning 
Följ länken här för att läsa om likabehandling och kränkning.

Lunch
Serveras i Allköket mellan 10.45 och 13.00.Pedagogerna äter tillsammans med eleverna en måltid som alltid består av salladsbuffé, 1 - 2 varmrätter, vegetariskt alternativ, knäckebröd, mjölk och vatten. Maten tillagas i lokal i direkt anslutning till vår matsal, vilket alltid ger oss nylagad mat.

Läroplan
Kristianstads Montessoriskola följer den svenska Läroplanen för Grundskolan (Lgr11). Den finns att läsa på Skolverkets hemsida, eller att beställa från Skolverket.

Läsårstårstider
Vi följer i stora drag Kristianstads kommuns läsårsdata. Skillnader kan förekomma från år till år.

Tider för läsåret 2014/2015:

Höstterminen: 2014-08-19 tom 2014-12-19

Vårterminen: 2015-01-07 tom 20154-06-12

Lovdagar:
2014-10-27 tom 2014-10-31, vecka 44
2015-02-16 tom 2015-02-20, vecka 8
2015-03-30 tom 2015-05-02, vecka 14
2015-05-15
Studiedagar:

Lärarnas arbetsår:
2014-08-12 tom 2015-06-17
Se vidare på kommunens hemsida: www.kristianstad.se

M.

Matråd
Matrådsrepresentanter utses från varje skolår i början av höstterminen. Gruppen träffar kökspersonalen en gång per termin. Skolskötrskan är sammankallande.

Matsedel
Vi har samma matsedel som den  kommunala skolan. Maten lagas här och matsedeln hittar du på Kristianstads kommuns hemsida.

Matsäck
Matsäck kan förekomma vid vissa utflykter. Detta meddelas i förväg via veckobreven. Det kan förekomma olika typer av matsäck: -en frukt till förmiddagens fruktstund -en matnyttig lunch med dricka till (gärna varmt under vintertid) -en smörgås, yoghurt / fil eller frukt till mellanmål Vi ser gärna att barnen inte har med sig läsk, chips eller godis i matsäcken, då skolan försöker att hålla en hälsosam profil.

Mellanmål
Serveras på Fritids och Klubben mellan klockan 14.00 och 15.00. Mellanmålet kan bestå av allt ifrån nybakat bröd och smoothies till pannkakor och yoghurt / fil.

Moderna språk
Vi erbjuder franska och tyska från skolår 6. Under vårterminen i skolår 5 har vi "prova på" i de två språken, därefter görs valet.

Modersmål
Ansökan om modersmålsundervisning görs via Kristianstads kommuns hemsida. Se under "Blanketter" under A - Ö.

Montessoripedagogik
Som förälder på Kristianstads Montessoriskola bör man sätta sig in i Montessoripedagogiken. En bra grundbok är "Montessoripedagogik i förskola och skola" Marie Smeds och Kristina Wennerström. På hemsidan finns ett enkelt FAQ. Tveka inte att ställa frågor om Montessoripedagogiken. Skolan kan erbjuda föräldrautbildning om intresse finns. Läs mer om montessori här.

N.

Nationella prov (NP)
Datum för nationella prov kan ni se på Skolverkets hemsida. Proven skiljer sig inte från andra prov som ingår i undervisningen. NP är obligatoriska och ges i årskurserna 3, 6 och 9. För mer info läs här.
Angående sekretess:  
Vi har uppdaterat informationen kring denna fråga för att det ska bli lite tydligare. Vårdnadshavaren kan ta del av provetoch bedömt elevsvar tillsammans med lärare vid ett utvecklingssamtaleller liknande, men man har inte rätt att t.ex. ta med provet hem.
Se uppdaterad fråga och svar från Skolverket:
Får elever och vårdnadshavare se bedömda prov om Skolverket planerar att återanvända proven?
Svar: Eleven har rätt att få se sitt prov och hur läraren har bedömt det. Vid t.ex. ett utvecklingssamtal kan även vårdnadshavaren ta del av provet och bedömt elevsvar. Eleven och elevens vårdnadshavare har rätt att få information om resultatet av det nationella provet. Provsekretessen är inget hinder för detta.

O.

Observationer
Skolan är i första hand elevens arbetsplats. Ibland kommer vi dock att ta emot besökare för att observera vår verksamhet. På en Montessoriskola finns det vissa regler för observatörer. Dessa bör sitta på observatörsstolen och inte ta kontakt med eleverna under deras arbetstid. Man är däremot välkommen att svara på elevernas frågor. För att komma och observera tag kontakt med expeditionen eller skicka ett mail till rektorn.

Ordningsregler
Skolans ordningsregler finns att ladda ner här.Ordningsreglerna är framtagna i en demokratisk process, där eleverna är delaktiga i varje moment.

P.

Parkering
Parkering görs enbart vid parkeringsplatsen mellan förskolan och skolan samt vid den nya vändplatsen med tre flaggstänger. Hämtning och lämning görs vid de nya platserna och får inte göras vid ankaret eller vid glasentrén. TÄNK PÅ ATT ALLTID IAKTTA FÖRSIKTIGHET VID LÄMNING OCH HÄMTNING!

Planering
Kristianstads Montessoriskola arbetar enligt Montessoripedagogiken där eleverna tidigt tränas att ta ansvar för sin inlärning. Inom ramen för kursplanen kan de, tillsammans med sin mentor, välja vad, när och hur de ska arbeta med olika moment. När ett moment är färdigt görs en utvärdering som sedan ligger till grund för nästa planering.

Planeringsbok
Varje elev i årskurs F - 6 har sin egen planeringsbok där de för in sin veckoplanering tillsammans med sin mentor. Eleverna planerar sina arbetspass som omfattar alla de olika ämnen som eleven har i just den årskursen. Vissa lektioner (gymnastik, slöjd mm) är schemalagda, vilket eleverna tar hänsyn till i sin planering. Årskurs 7 - 9 har veckoplaneringar som de för in på eget valt ställe. Prao
Prao sker i skolår 6 och 9.

PyssO
Pysslingens ombudsman heter Ing-Marie Littmann och nås på telefon 08-451 54 31. Läs vidare om PyssO här. 

R.

Raster
Under de längre arbetspassen på förmiddagen kan eleven vid behov ta egna pauser i samförstånd med sin mentor. Gemensam, längre, rast har alla i direkt samband med lunch.

Rökning
Rökning, alkohol och droger är absolut förbjudet på skolan. Vårdnadshavare kontaktas vid överträdelse.

S.

Salarna
Lärare och elever ansvarar tillsammans för att miljön på vår gemensamma arbetsplats är trevlig att arbeta i. Vi sätter upp stolarna när dagen är slut och ser till att plocka undan alla personliga saker för att underlätta för städningen. Självklart klottrar vi inte på bänkarna på vår skola.

Samling
Eleverna i klasserna F - 6 samlas någon gång varje dag för en stor eller liten samling. Innehållet i dessa kan variera stort beroende på vilka ämnen klassen för tillfället fokuserar på. Samlingen är ofta ett tillfälle för gemensamma lekar, sång, musik, rytmik, drama. Den är också ett forum för traditioner och diskussioner.

Sjukanmälan
Skulle eleven behöva gå hem under skoldagen måste hon/han säga till någon lärare innan skolan lämnas. Sjukanmälningar görs till 044-204370 och telefonsvararen där innan 08:15 på morgonen. Ny rutin är att man på samma sätt också ska friskanmäla första dagen eleven kommer tillbaka till skolan. Naturligtvis måste man ange elevens namn och klass både vid sjuk- och friskanmälan!

Sjukdom
Personalen har rätt att ringa efter föräldrarna och skicka hem barnen när de anser att barnen är för sjuka för att vistas på skolan, alternativt utgör en smittorisk för övriga elever och personal.

Skador på elev
Vi har försäkring för eleverna via Folksam. Då skada inträffar gör ni som vårdnadshavare följande: Ring 0771- 96 09 60. Säg att det handlar om personskada och att ni tillhör Kristianstad Kommun. Då kopplas ni till en handläggare i Kristianstad, som tar emot er anmälan.

Skolhälsovård
Omfattar skolsköterska, kurator, skolläkare och skolpsykolog. Skolsköterskan är verksamhetsansvarig för skolhälsovården och finns på plats alla dagar i veckan. Skolkuratorn finns hos oss måndagar. Ring gärna och prata in på telefonsvararen så kontaktar hon dig. Skolläkare och skolpsykolog kallas in vid behov.

Skåp
Elever i årskurserna 6 - 9 disponerar ett låsbart skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Skåpen ska vara låsta. Tyvärr förekommer stölder, så eleverna ska inte ta med värdesaker till skolan. Skolan ger ingen ersättning vid eventuell stöld. Skolan förbehåller sig rätten att visitera skåpen.

Studie- och yrkesvägledare
Inför valet till gymnasiet erbjuds eleverna i årskurs 8 och 9 och deras föräldrar information såväl i grupp som enskilt av en kvalificerad studie- och yrkesvägledare.

Störande föremål 
Skolans personal har rätt att beslagta föremål som bedöms vara störande eller farliga. Säkerhet Skolan har en trygghetsgrupp som aktiveras vid allvarliga händelser.

T.

Trygghetsgruppen
sammankallas av skolledningen.

Telefonlista
Se under rubriken "Ta kontakt".

Tystnadsplikt
All personal omfattas av tystnadsplikt.

U.

Unikum
Är ett webbaserat instrument för IUP (Individuell UtvecklingsPlan) som används för att synliggöra elevernas inlärning. Detta gör att elever, föräldrar och pedagoger blir medvetna om elevens individuella utveckling. Vi får också en bättre möjlighet till ett långsiktigtperspektiv på elevens lärande. Inloggningssidan för Unikum.

Upphittade föremål
Upphittade värdesaker lämnas till expeditionen.

Utflykter

Varje gång eleverna lämnar skolområdet gäller särskilda utflyktsregler.

Utrymningsplan
Se text under "Brand" och "Säkerhet".

Utvecklingssamtal
Skolan kallar till utvecklingssamtal en gång per termin. I samtalet deltar elev, föräldrar och ansvarig pedagog (mentor). Varje part har lika stor del i utvecklingssamtalet. Detta ligger till grund för barnets individuella utvecklingsplan, förkortad IUP. IUP:n ligger i Unikum och det är viktigt att alla förbereder sig inför samtalet genom att skriva och läsa i IUP:n.

Utvärdering och kvalitetssäkring
Pysslingen har ett utvärderings- och kvalitetssäkringssystem, både för pedagoger och för föräldrar, kallat NMI och NKI. Båda undersökningarna utvärderas också centralt på Pysslingen och ligger till grund för skolans verksamhetsplan. Undersökningarna utförs årligen i februari och det är av stor vikt att vi har en hög svarsfrekvens, för att kunna utnyttja svaren i vårt fortsatta kvalitetsarbete.

V.

Vår vision
Kristianstads Montessoriskola har ett kompromisslöst focus på elevers utveckling och trygghet. Vår skola vill främja lika värde, förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Värdegrund
Kristianstads Montessotiskolas värdegrund går som en röd tråd genom verksamheten och utgör grunden för den anda som vi vill uppnå på skolan. Värdegrunden står i läroplanen Lgr 11 och utgår från de demokratiska värden som vårt samhälle bygger på. Se även vad vi skriver i den årliga planen nedan.

Värdesaker
Undvik att ta med värdesaker till skolan. Om eleven behöver ha med någon värdesak kan denna förvaras hos personalen under skoldagen. Exempel på värdesaker är: Pengar, busskort, mobiltelefoner, nycklar mm. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Årlig plan för likabehandling
Skolan har, enligt lagen, en plan om förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Vi behandlar alla lika oavsett härkomst, ålder, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende eller yrke.    

Öppettider
Fritids öppnar 6,30 varje dag och stänger 18,00.
Skolan börjar 8,15 varje morgon.

 

 

 

Hitta till oss

 

Visa större karta

 

Pysslingen Förskolor Kyrkviken

Planiavägen 7-9
131 54 Nacka
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-791 57 70

Förskolechef:
Ulla Dunell-Svensson