Välkommen till Johannes Petri Skola

Den 15 januari 2019 kommer vi att ha informationsmöte för er som är intresserade av att besöka vår skola. Mer information kommer senare.

Johannes Petri skolas vision “Engagemang, Glädje och Lärande i Trygg Miljö”

All verksamhet på Johannes Petri Skola ska genomsyras av visionen och inkludera det normmedvetna perspektivet i organisationen, det dagliga förhållningssättet och undervisningen.

● På Johannes Petri skola ska alla känna sig trygga och sedda.
● Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vi ser lärandet som en process, vi jobbar med begreppet ‘en skola’ som också inkluderar våra yngsta i förskolan.

Johannes Petri förskola och skola ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo, Nacka. Skolgården ligger inbäddad mellan byggnaderna, är anpassad efter naturen och inbjuder till aktiv lek. Vi har tillgång till såväl fotbollsplan samt Tollare bollhall där all inomhusundervisning i idrott bedrivs.

Idag rymmer skoldelen 725 elever från förskoleklass till årskurs 9. Förskolan  har 120 barn i åldrarna 1-5 år. Vi erbjuder fritids för elever i förskoleklass upp till och med åk 3 samt fritidsklubb för elever i åk 4-6.
Vi erbjuder studiestuga för elever två dagar i veckan för årskurs 1-4 respektive 5-9.

 

 

Kontakta oss

Telefon 08-715 04 51

E-post johannespetriskola@pysslingen.se

Facebook Johannes Petri Skolas Facebooksida

Rektor/förskolechef Ulrika Zätterqvist

Biträdande rektor årskurs 6-9 Johanna Fröjmark

Biträdande rektor Förskoleklass – 5 Eva Lindhe

Biträdande rektor förskolan Lisa Lindfors

Administratör Malin Björklund

Koordinator elevhälsan Kristina Söderman Jönsson 

Skolsköterska Catharine Fahlén

Här hittar du oss

Nyheter från Johannes Petri Skola