Välkommen till Johannes Petri Skola

Skolvalperioden börjar 1 december 2017 – 31 januari 2018. Ansökan görs via Nacka 24. Här kan ni läsa om skolvalet Skolval Nacka 24

Ni är välkomna på informationsmöte den 18 januari 2018
Förskoleklass kl 18.00 träffas på bottenplan i C-huset.
Årskurs 6 – 7 kl 18.30 träffas i matsalen.
Vi har även en del ströplatser i olika årskurser. Vill du veta mer om detta ta gärna kontakt med Malin Björklund.

 

Johannes Petri skolas vision “Engagemang, Glädje och Lärande i Trygg Miljö”

All verksamhet på Johannes Petri Skola ska genomsyras av visionen och inkludera det normmedvetna perspektivet i organisationen, det dagliga förhållningssättet och undervisningen.

● På Johannes Petri skola ska alla känna sig trygga och sedda.
● Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vi ser lärandet som en process, vi jobbar med begreppet ‘en skola’ som också inkluderar våra yngsta i förskolan.

Johannes Petri förskola och skola ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo, Nacka. Skolgården ligger inbäddad mellan byggnaderna, är anpassad efter naturen och inbjuder till aktiv lek. Vi har tillgång till såväl fotbollsplan samt Tollare bollhall där all inomhusundervisning i idrott bedrivs.

Idag rymmer skoldelen 675 elever från förskoleklass till årskurs 9. Förskolan  har 120 barn i åldrarna 1-5 år. Vi erbjuder fritids för elever i förskoleklass upp till och med åk 3 samt fritidsklubb för elever i åk 4-6.
Vi erbjuder studiestuga för elever två dagar i veckan för årskurs 1-4 respektive 5-9.

 

 

Kontakta oss

Telefon 08-715 04 51

Epost johannespetriskola@pysslingen.se

Facebook Johannes Petri Skolas Facebooksida

Rektor/förskolechef Ulrika Zätterqvist | 072-5064403

Biträdande rektor årskurs 6-9 Johanna Fröjmark 076-1145706

Biträdande rektor årskurs F-5 Anders Törnsäter 072-2010873

Biträdande rektor förskolan Lisa Lindfors  072-7082806

Administratör Malin Björklund  076-1458563

Koordinator elevhälsan Kristina Söderman Jönsson  070- 7269950

Här hittar du oss