Välkommen till Johannes Petri Skola

 

Johannes Petri skolas vision “Engagemang, Glädje och Lärande i Trygg Miljö”

All verksamhet på Johannes Petri Skola ska genomsyras av visionen och inkludera det normmedvetna perspektivet i organisationen, det dagliga förhållningssättet och undervisningen.

● På Johannes Petri skola ska alla känna sig trygga och sedda.
● Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vi ser lärandet som en process, vi jobbar med begreppet ‘en skola’ som också inkluderar våra yngsta i förskolan.

Johannes Petri förskola och skola ligger i natursköna Tollare i Saltsjö-Boo, Nacka. Skolgården ligger inbäddad mellan byggnaderna, är anpassad efter naturen och inbjuder till aktiv lek. Vi har tillgång till såväl fotbollsplan samt Tollare bollhall där all inomhusundervisning i idrott bedrivs.

Idag rymmer skoldelen 688 elever från förskoleklass till årskurs 9. Förskolan  har 120 barn i åldrarna 1-5 år. Vi erbjuder fritids för elever i förskoleklass upp till och med åk 3 samt fritidsklubb för elever i åk 4-6.
Vi erbjuder studiestuga för elever i årskurs 1-4 två dagar i veckan och för årskurs 5-9 fyra dagar i veckan.

 

 

Kontakta oss

Telefon 08-715 04 51

Epost johannespetriskola@pysslingen.se

Facebook Johannes Petri Skola s Facebooksida

Rektor/förskolechef Anita Näslund | 076-1145706

Biträdande rektor förskolan Lisa Lindfors  072-7082806

Biträdande rektor   Ulrika Zätterqvist  072-5064403

Administratör Malin Björklund  070-7152336

Koordinator elevhälsan Kristina Söderman Jönsson  070- 7269950

Så arbetar vi på Johannes Petri Skola med:

Kvalitetsarbete
Kalendarium
Studiestuga

Nyheter från Johannes Petri Skola

Se fler nyheter