Riddarborgens Vision

Världen börjar med barnen!

Omsorg, trygghet, lek och lärande i världsklass.

 

Unikum

I Pysslingen får du som kund tillgång ett smidigt och säkert verktyg på webben, Unikum. Detta verktyg gör det lätt för elever, lärare och föräldrar att samarbeta kring mål, planer och dokumentation.

Unikum gör samarbetet kring lärandet smidigare. Förberedelser och omdömen inför utvecklingssamtal blir enklare, arbetet kring IUP och målen underlättas, och uppföljning, reflektion och dialog når alla.

Föräldrar är pedagogernas viktigaste samarbetspartner för att skapa goda förutsättningar för barn och elevers lärande. Samarbetet ska genomsyras av öppenhet och delaktighet. Personliga möten och moderna digitala verktyg synliggör lärandet för barn, elever, föräldrar och pedagoger samt möjliggör dialog kring mål, planer och dokumentation. Genom att målmedvetet forma verksamheten utifrån varje barn och elev, tillgodoses rätten till ständig utveckling och bättre resultat. Alla Pysslingens barn och elever har därför en individuell utvecklingsplan i Unikum som är vårt digitala samarbetsverktyg på webben.

Barn och Elevhälsa i Förskolan

Barn & Elevhälsan är ett stöd till förskolorna i deras arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa hos alla barn utifrån ett kompromisslöst barnperspektiv. Främst främjande på förskolor genom information, utbildning och stödjande riktlinjer. Barn & Elevhälsan finns tillgänglig genom Pysslingombudet PyssO för barn, föräldrar och förskolechefer för information om barn och elevers rättigheter i förskola.

PysslingOmbudet

Syfte:
I Pysslingen Förskolor vill vi tidigt fånga upp synpunkter och signaler om diskriminering och kränkande behandling.
PyssO är en neutral funktion för barn och föräldrar vid upplevd diskriminering och kränkande behandling dit du som förälder kan vända dig.
PyssO har, liksom annan personal inom förskolan, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Mål:
Att alla barn och föräldrar upplever att de blir lyssnade till och att vi jobbar utifrån ett kompromisslöst fokus på barns bästa.
Arbetsmetod:
Att vara en lyssnande, rådgivande, handledande länk mellan den enskilda förskolan och föräldrarna.

Kontakt:
PyssO nås via mail eller telefon måndag - fredag mellan kl. 09.00 – 16.00.
Telefonnummer: 08 794 42 02.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också ringa Pysslingens växel 08-451 54 00 eller maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .
Ditt ärende vidarebefordras då till berörd regionchef och/eller verksamhetschef som ansvarar för att ärendet hanteras.

Kvalitetsarbete

Mål – varje barns utveckling och lärande

En förutsättning för att kunna utveckla Pysslingens verksamheter är föräldrar, barn och elevers erfarenhet och upplevelse av förskolornas och skolornas kvalitet. Innehållet i läroplanen och kursplanen visar vad barn, elever och föräldar kan förvänta sig i form av kvalitet i lärandet. I Pysslingen har därför alla barn/elever en Individuell utvecklingsplan, som synliggör den utveckling som pågår och runt vilken föräldrar barn/elever och pedagoger för en framåtsyftande dialog.

Metoder och resultat

Pysslingen följer upp verksamhetens resultat löpande. Det sker bla annat genom årliga kundundersökningar (NKI), medarbetarundersökningar (NMI) , inspektionsrapporter , LärandeINDEX för förskolan,  prov , betygsresultat och  dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder

Samtliga resultat blir föremål för analys. Analys av de insamlade resultaten är den viktigaste förutsättningen för att kunna vidta rätt åtgärder så att kvaliteten kan förbättras på de enskilda förskolorna och skolorna. Allt utvecklingsarbete dokumenteras i ett digitalt styrnings och ledningssystem (styrkort), ett arbete som pågår löpande på varje enhet under verksamhetsåret.

Styrdokument

Läroplaner, kursplaner och Pysslingens styrdokument är riktningen för all kvalitetsutveckling i Pysslingens förskolor och skolor.

Har du  frågor om det lokala kvalitetsarbetet ta kontakt med ansvarig chef på aktuell förskola eller skola.

Kalendarium ht 14

Kalendarium Vt - 14

På denna sida hittar ni viktiga datum för terminen som gäller hela Riddarborgen

Augusti
25 augusti - Studiedag, Riddarborgen stängd
26 augusti - Studiedag, Riddarborgen stängd

November
14 november - Studiedag, Riddarborgen stängd

Underkategorier

 

Hitta till oss

 

Visa större karta

 

Jordens Skola och Förskola

Baldersbåge 2

761 54 Norrtälje

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-208730

 

Rektor

Karin Lysén