Ställ ditt barn i kö

Anmäl ert intresse för plats på hos oss på Förskolan Kadetten, endast via Solna Stads webtjänst på Solna Stads hemsida http://www.solna.se

Kötiden räknas från datumet för ansökan. Vid inflyttning till Solna räknas kötiden från det datum folkbokföringen övergår till Solna.

Turordning bland barn som står i kö till Kadetten är följande:

1. Barn med behov av särskilt stöd
2. Barn med syskon som är placerade på Förskolan Kadetten och Alfaskolan.
3. Barn, som inte har placering, med längst kötid till Kadetten via Solna Stads webkö.
4. Barn som har placering, men som vill byta förskola, med längst kötid till Kadetten via Solna Stads webkö.

Vi kommer att påbörja placeringarna inför hösten 2017 i mars och innan det har vi ingen möjlighet att svara på köfrågor.

Ansvarig för köfrågor är Förskoleområdets Intendent Cathrine Löfstedt 0702-459206 Cathrine.Löfstedt@pysslingen.se 

Senast uppdaterad: 2017-03-14