Möt våra medarbetare

På Kadetten har vi en grupp med drivande, engagerade och fantastiska pedagoger.
Medarbetare på Kadetten är:

Sandra Rut Jónsdóttri
Emelie Lindholm
Erika Norrby
Martin Larsson
Shadije Fetahi
Annika Ranemo
Isabella Berg
Neila Ouni
Selwa Jalda Ilia
Cecilia Götherström
Lisa Svedlund
Jane Hoang
Damiel Daelius
Emelie Olsson
Sandra Íngvarsson

Senast uppdaterad: 2018-03-12