Våra avdelningar

Omsorg i förskolan är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. Alla barn måste känna sig trygga med oss pedagoger och med varandra för att våga utforska, lära och erövra kunskap tillsammans. Det i sin tur leder till att barn lär av varandra. På Kadettens förskola börjar vi från och med att barnen börjar med att arbetar med bland annat matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, språkutveckling och leken.

Kadettens förskola består av fyra avdelningar. Vi samarbetar inom och över avdelningarna genom gemensam öppnings- och stängningsavdelning och även olika former av aktiviteter och tvärgrupper.

 

Senast uppdaterad: 2018-09-05