Våra avdelningar

Omsorg i förskolan är en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. Alla barn måste känna sig trygga med oss pedagoger och med varandra för att våga utforska, lära och erövra kunskap tillsammans. Det i sin tur leder till att barn lär av varandra. På Kadettens förskola börjar vi från och med att barnen börjar med att arbetar med bland annat matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, språkutveckling och leken.

Kadettens förskola består av fem avdelningar. Vi samarbetar över avdelningarna genom gemensam öppnings- och stängningsavdelning och även olika former av aktiviteter och tvärgrupper.

Pluto 1-2 år
Telefon nummer till Pluto:
08-59421862
0730715002

Kometen 1-3 år
Telefon nummer till Kometen:
08-59421865
0730715108

Kristallen 1-3 år
Telefon nummer till Kristallen:
08-59421863
0730714205

Stjärnan 4-5 år
Telefon nummer till Stjärnan:
08-59421861
0722183285

Regnbågen 5-6 år
Telefon nummer till Regnbågen:
08-59421860
0722183211

 

Senast uppdaterad: 2017-03-14