Föräldrarsamverkan

Kadettens arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vår verksamhet ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans unicitet är att erbjuda en demokratisk mötesplats för ett gemensamt lärande med värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

• informationsmöte inför inskolning
• utvärdering av inskolning
• föräldramöte/diskussionskväll
• utvecklingssamtal minst en gång per läsår
• luciafirande
• föräldrakaffe
• sommarfest/sommaravslutning

Lpfö98/10

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlig heter till inflytande.”

Senast uppdaterad: 2017-03-14