Vår profil

Lärandet sker bäst när det är stimulerande och roligt. Därför försöker vi fånga upp det barnen är nyfikna och intresserade av här och nu. Vi stimulerar och fångar upp barnens intresse för att skapa en rolig verksamhet.
På Kadetten formar barnen tillsammans med pedagogerna sin verksamhet och sin vardag.
Vi jobbar i stor mån med utomhus miljön vi har tillgång till, bland annat en stor gård som inbjuder till lek och stimulerar till aktiviteter, nära till många skogar, Haga parken etc.Vi arbetar mycket med naturvetenskap som vår styrka och försöker så ofta vi kan plocka ut den dagliga verksamheten.

Genom att vara närvarande i deras lek, föra samtal och dialog, uppmuntra barnen att tänka och tycka, lär vi oss vilka intressen barnen har, vad som väcker deras nyfikenhet och vad som får dem att skratta och känna sig trygga.

Vi vill att barnen ska utveckla färdigheter och förmågor som de har användning av hela livet. En färdighet som vi lägger särskilt stor vikt vid att barnen utvecklar är sin sociala förmåga. Översatt till förskolans språk betyder detta förmågan att dela med sig, att trösta den som är ledsen, att uttrycka sin åsikt men också ta hänsyn till andras idéer och önskemål.

Senast uppdaterad: 2017-03-14