Samverkan hemmet

På förskolan Karolina sätter vi barnet och familjen i centrum. Vi ser ett gott samarbete med er vårdnadshavare som en förutsättning för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet. Det dagliga mötet är mycket viktigt för oss. Inskolningen är också en viktig grundstomme i vår verksamhet.

Vi arbetar idag med en föräldraaktiv tre dagars inskolning.

Föräldrasamtal och föräldramöten sker löpande under läsåret. Den aktuella informationen om verksamheten på de respektive avdelningarna sker genom daglig kommunikation och via Schoolsoft.

 

Sedan har vi:

• informationsmöte inför inskolning
• utvärdering av inskolning
• föräldramöte
• utvecklingssamtal minst en gång per läsår
• luciafirande
• sommarfest/sommaravslutning

 

 

Senast uppdaterad: 2018-09-05