Välkommen till Pysslingen Förskolor Kyrkviken

När du kommer in på Kyrkviken möts du av värme, ett stort engagemang och nyfikna barn. En atmosfär där varje barn blir sedd och får utmaningar utifrån sina förutsättningar. Våra lokaler innehåller varierande lärmiljöer som skapar möjligheter till ett lustfyllt lärande. Med kreativitet och fantasi är allting möjligt, någonting som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett KRAV-certifierat kök där det alltid är full fart. Vår kock är nytänkande och lagar varierat näringsrikt mat. Köket är en mötesplats, där maten skapar spontana samtal mellan kocken, barn, pedagoger och vårdnadshavare. Varmt välkomna till oss!

Pysslingen Förskolor – Kyrkviken ingår i förskoleområde Nacka tillsammans med förskolorna AlmdungenHedvigslund, Järven och Smörblomman.

Kontakta oss

Telefon 073 6429438

Epost kyrkviken@pysslingen.se

Facebook Kyrkvikens Facebooksida

Förskolechef Malin Castren | 073-365 00 34


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Kyrkviken

Se fler nyheter