Välkommen till Pysslingen Förskolor Kyrkviken

När du kommer in på Kyrkviken möts du av värme, ett stort engagemang och nyfikna barn. En atmosfär där varje barn blir sedd och får utmaningar utifrån sina förutsättningar. Våra lokaler innehåller varierande lärmiljöer som skapar möjligheter till ett lustfyllt lärande. Med kreativitet och fantasi är allting möjligt, någonting som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett KRAV-certifierat kök där det alltid är full fart. Vår kock är nytänkande och lagar varierat näringsrikt mat. Köket är en mötesplats, där maten skapar spontana samtal mellan kocken, barn, pedagoger och vårdnadshavare. Varmt välkomna till oss!

Pysslingen Förskolor – Kyrkviken ingår i förskoleområde Nacka tillsammans med förskolorna AlmdungenHedvigslund, Järven och Smörblomman.

Kontakta oss

Telefon 073 6429438

Epost kyrkviken@pysslingen.se

Facebook Kyrkvikens Facebooksida

Förskolechef Malin Castren | 073-365 00 34

Biträdande förskolechef Elise Sillevis Smitt | 070-255 76 13

Utvecklingschef Mia Blomberg | 070-255 80 43

Intendent Anne-Marie Hjälmhed | 073-980 71 71

Verksamhetschef Kim Lagerquist | 070-441 02 70

Här hittar du oss

Nyheter från Pysslingen Förskolor Kyrkviken