Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer. Vår skolkurator finns på skolan en dag i veckan samt deltar i vårt elevhälsoteam.

Skolkurator: Vår skolkurator Anci Renard Bojang nås på e-post anci.renard.bojang@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2015-08-27