Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog –
Ulf Alvendahl

ulf.alvedahl@pysslingen.se

 

Senast uppdaterad: 2016-08-29