Fritids ”Upp och ner”

IMG_5790

Fritids har många aktiviteter ute på vår fantastiska skolgård.

 

Vi pedagoger som arbetar på fritids vill ge barnen en möjlighet att utvecklas till trygga, självständiga och sociala individer. De ska ha friheten att välja själva, men även bli entusiasmerade till att pröva nya saker som är planerade av en pedagog.

 

Fritidsdagen

Kl 06.45 öppnar fritids och då tar vi emot barnen inomhus. Ca kl 7.30 går vi sedan ut och tar emot resten av eleverna på gården. Kl 08.10 startar skoldagen och barnen blir hämtade av sin mentor vid entrén.

Fritids startar kl 14.00 och fritidsdagen börjar med att barnen blir informerade om eftermiddagens innehåll samt att vi äter mellanmål. Vi går sedan varje dag ut för en utevistelse på vår gård.

Kl 17.00 serverar vi frukt för de barn som är kvar.

Fritids stänger kl 17.30 varje dag förutom dag före röd dag då vi stänger kl 16.00 samt dagen före julafton då vi stänger kl 14.00.

 

Aktiviteter

Fritids erbjuder pedagogstyrda aktiviteter varje vecka.

Uteaktiviteter på gården – vi har en fantastisk utemiljö och är mycket ute. Där leker vi tillsammans, har fem-kamp, tipspromenader eller varför inte en limbo.

Schack – avgiftsbelagd aktivitet. Schackklubben Rockaden kommer hit och lär våra barn schackens hemligheter. Detta är en aktivitet där fritids endast lånar ut lokaler. Aktiviteten är för ettor och uppåt och är avgiftsbelagd. Information ges till nya ettor varje år här på skolan av Schackklubben.

Skapande – barnen får prova på olika material, t ex lera, gips, färg och form.

Utflykter – vi går i åldersblandade grupper till en park, ibland nära skolan och ibland längre bort. Vi tar med mellanmål och äter ute.

Vår strategi

Pysslingen Skolor har en fritidsstrategi för ökad måluppfyllelse, Fritids-strategi-1.

Förutom de fasta aktiviteterna finns spel, byggmaterial och skapandematerial och vår fantastiska utemiljö att tillgå under hela fritidsdagen.

Varmt välkomna till fritids!

Senast uppdaterad: 2018-11-27