Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. De kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. De deltar också i skolans elevhälsoteam. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog: 

Anneli Jax.
Anneli nås via skolans växel 08 556 345 60 eller via e-post anneli.jax@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2018-01-17