Skolan

Vår skola har tre arbetsenheter. Varje enhet är indelat i ett grönt och ett blått spår.

F-1
I F-1 har vi 60 elever. Där arbetar pedagogerna Maria Jensen, Katrin Forsberg och Jeanette Larsson.

2-3
I 2-3 har vi 60 elever. Där arbetar Yrsa Engelbert, Victoria Cornelius och Liselotte Larnhed.

4-5
I 4-5 har vi 38 elever. Där arbetar Birgit Rappne Brown och Henrik Reiz.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-20