Välkommen till Pysslingen Förskolor Lusthuset

 

Pysslingen Lusthuset ligger i Saltsjö-Boo i ett trevligt och lugnt område i närheten av skogar, ängar och sjöar. Från förskolan är det nära till goda kommunikationer oavsett om du åker kollektivt eller med bil.

Förskolan är ett stort fristående hus där vår pedagogiska miljö är utformad för att möta barnens intressen och för att utmana till utforskande och lek. Vi har en egen stor, lummig och grön gård med både planerade och naturliga miljöer för lek och lärande. Vår planering av verksamheten på Lusthuset bygger på barnens intressen. Vi använder också vardagens händelser som utgångspunkt för ett omsorgsfullt lärande .

Välkommen till oss!

 

Förskolan Lusthuset är en del av förskoleområde Nacka-Värmdö tillsammans med förskolorna Arkipelagen, Lundsjön, Tuvan, Ängsbacken och Östra Ekedal.

Kontakta oss

Telefon 08-747 74 40

Epost lusthuset@pysslingen.se

Facebook Lusthusets Facebooksida

Förskolechef Michaela Trahn | 070-2365394

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Lusthuset