Välkommen till Pysslingen Förskolor Melissaki

Pysslingen Melissaki ligger på Södermalm, ett stenkast från Medborgarplatsen och Nytorget. Melissaki är en svensk förskola med grekisk profil. Hos oss har flertalet av barnen och pedagogerna grekiska som modersmål och vi uppmärksammar det grekiska kulturarvet på olika sätt i vår verksamhet. Vi arbetar mycket med skapande i dess olika former, där vi gestaltar olika lärprocesser via, skapade, drama, musik och rörelse. Hos oss går 34 barn fördelat på tre avdelningar.

Varmt välkommen till oss!

Kontakta oss

Telefon 073-063 72 43

Epost melissaki@pysslingen.se

Facebook Melissakis Facebooksida

Förskolechef Kristin Ahlstrom | 070-347 68 23

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Melissaki