Välkommen till Pysslingen Förskolor Murgrönan

Murgrönans förskola ligger i natursköna Gribbylund, Täby kommun med närhet till både stad och till flera olika utflyktsplatser. Murgrönans förskola har funnits i Gribbylund sedan 1985. Vi har plats för ca 80 barn och är idag 16 pedagoger. Vi arbetar för att vägleda, inspirera och stötta förskolans barn i deras början på sitt livslånga lärande. Förskolan har en innemiljö anpassad efter ålder och intresse samt en stor härlig utegård.

Kontakta oss

Telefon 0722 - 19 07 18

Sjukanmälan 0722 - 19 07 18

Epost murgronan@pysslingen.se

Facebook Murgrönans Facebooksida

Förskolechef Maria Lagersten | 070-4746586

Avdelningar:

Tussilago
1-2 år – 0722 19 07 18

Vitsippan
2-3 år  – 0722 31 43 03

Blåklockan
3-4 år – 0722 31 67 78

Solrosen
4-5 år – 0722 36 48 45

Platsansvarig:
Daniel Karlsson
Tfn: 070 – 264 26 70

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Murgrönan