Välkommen till Nyköpings Friskola

Nyköpings friskola är en F-9 skola som startade 1999. Skolan är idag belägen på två olika platser i stan. De elever som går i förskoleklass-skolår 5 går på Strindbergsgatan 13 och ligger intill vattentornet i Nyköping. Eleverna i skolår 6-9 befinner sig på Östra Kyrkogatan 20 i Folketshus gamla lokaler. Det är ca 260 elever totalt som går på Nyköpings Friskola. På Nyköpings friskola vill vi att lärandet och eleven står i centrum. Vår arbetssätt innefattar tydliga mål, reflektioner och utvärderingar. Vi vill tillsammans med elever och föräldrar skapa förutsättningar för ett kreativt och livslångt lärande. Nyköpings friskola är en skola att längta till! https://youtu.be/_NDWQo3j3-0

Kontakta oss

Telefon 0155-256440

Sjukanmälan Östra Kyrkogatan I 0155-256444, Strindbergsgatan I 0155-256445

Epost nykopings.friskola@pysslingen.se

Facebook Nyköpings Friskolas Facebooksida

Rektor Magdalena Eberhardsson | 0155-256441

Nyheter från Nyköpings Friskola

Se fler nyheter