Välkommen till Nyköpings Friskola

Nyköpings friskola är en F-9 skola som startade 1999. Skolan är idag belägen på två olika platser i stan. De elever som går i förskoleklass-skolår 5 går på Strindbergsgatan 13 och ligger intill vattentornet i Nyköping. Eleverna i skolår 6-9 befinner sig på Östra Kyrkogatan 20 i Folkets Hus gamla lokaler.

Det är ca 270 elever totalt som går på Nyköpings Friskola. På Nyköpings friskola vill vi att lärandet och eleven står i centrum. Vår arbetssätt innefattar tydliga mål, reflektioner och utvärderingar. Vi vill tillsammans med elever och föräldrar skapa förutsättningar för ett kreativt och livslångt lärande.

Nyköpings friskola är en skola att längta till! https://youtu.be/_NDWQo3j3-0

Vill du veta mer om den dagliga verksamheten är du välkommen att ta del av våra rektorsbrev.

Kontakta oss

Telefon 0155-256440

Epost nykopings.friskola@pysslingen.se

Facebook Nyköpings Friskolas Facebooksida

Rektor Magdalena Eberhardsson | 0155-256441

Bitr. rektor Lotta Bartosch I 0155-256442

Nyheter från Nyköpings Friskola

Se fler nyheter