Välkommen till Pysslingen Förskolor Orren

Förskolan Orren ligger i Brandbergen i Haninge. Orren har sex avdelningar varav en utegrupp, Trolladan, som har sin verksamhet i Tyresta By.Förskolan har en stor gård med naturområde som inbjuder till lek, utforskande och lärande. På Orren skapar vi en trygg och utvecklande miljö för alla barn för vi tänker att lärandet sker bäst när det är stimulerande och roligt. Därför fångar vi upp det barnen är nyfikna och intresserade av här och nu. Orren kännetecknas av fokus på barnens bästa, ett omsorgsfullt lärande, respektfullt och engagerat bemötande samt allas lika värde. I vårt eget kök tillagar vår kock god, varierad och näringsrik mat och alltid med grönsaker, sallad och frukt.

Pysslingen förskolor ingår i förskoleområde Haninge tillsammans med Lärkan, Björken, Baldersro, Skrindan, Lilla Lillgården och Lillgården.

Välkommen att söka till Pysslingen förskolor Orren!

Kontakta oss

Telefon 08-55650977

Epost orren@pysslingen.se

Facebook Orrens Facebooksida

Förskolechef Ingela Lillieborg | 070-715 64 80

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Orren