Välkommen till Pysslingen Förskolor Orren

Förskolan Orren ligger i Brandbergen i Haninge. Orren har sex avdelningar varav en utegrupp, Trolladan, som har sin verksamhet i Tyresta By.Förskolan har en stor gård med naturområde som inbjuder till lek, utforskande och lärande. På Orren skapar vi en trygg och utvecklande miljö för alla barn för vi tänker att lärandet sker bäst när det är stimulerande och roligt. Därför fångar vi upp det barnen är nyfikna och intresserade av här och nu. Orren kännetecknas av fokus på barnens bästa, ett omsorgsfullt lärande, respektfullt och engagerat bemötande samt allas lika värde. I vårt eget kök tillagar vår kock god, varierad och näringsrik mat och alltid med grönsaker, sallad och frukt.

Pysslingen förskolor ingår i förskoleområde Haninge Område 8 tillsammans med Lärkan, Björken, Baldersro.

Välkommen att söka till Pysslingen förskolor Orren!

Kontakta oss

Telefon 08-55650977

Epost orren@pysslingen.se

Facebook Orrens Facebooksida

Förskolechef Ingela Lillieborg | 070-715 64 80

Biträdande förskolechef Jessica Wingenfeldt | 072-504 04 61

Utvecklingschef Susan Danay | 070-255 50 73

Intendent Annika Attmarsson | 070-1913211

Verksamhetschef Karianne Stensrud | 073-665 19 32

Här hittar du oss

Nyheter från Pysslingen Förskolor Orren