Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Vakant. rekrytering pågår. 
Kuratorn arbetar 20% och finns på Parkskolan varje måndag.

Senast uppdaterad: 2017-08-15