Skolkurator

Skolkurator är en del av skolans elevhälsa. Kuratorn erbjuder olika former av samtal med enskilda elever och deras familjer.

Skolkurator: Rebecca Jernström      rebecca.jernstrom@pysslingen.se
Rebecca finns på Parkskolan varje måndag.

Senast uppdaterad: 2017-02-06