Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog: Tobias Rasmussen,  tobias.rasmussen@pysslingen.se
Tobias finns på Parkskolan varannan måndag.

 

Senast uppdaterad: 2016-05-02