Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Skolpsykolog: Parkskolan har avtal om psykologtjänst med Moment psykologi. Psykologen deltar i skolans Elevhälsoteammöten varannan vecka, samt är tillgänglig för personalen för handledning och rådgivning.
Vid krissituationer har vi garanterat psykologstöd på skolan inom 24 h.

 

Senast uppdaterad: 2017-08-15