Fritids

IMG_1461Fritids är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande – inom Pysslingen kallar vi det för ”heldagslärande”.
På Parkskolans fritidshem jobbar Anna, Annika, Ante, Britt-Marie, Erika, Isak, Jenny, Lasse, Lotta B, Lotta J, Martina och Thomas.

Tillsammans med förskoleklass och skola bildar vi en helhet, där vi i verksamheten kan möta varje enskilt barn och hela gruppen tillsammans.
Vi arbetar för att ge alla barn på fritidshemmet en lustfylld fritid, där barnen blir sedda, kan påverka vilka aktiviteter vi gör men också utmanas att pröva nya saker.

Fritids jobbar med värdegrund, relationer, kommunikation och problemlösning genom lek och aktiviteter, och barnen får både fördjupa sig i sånt som de är intresserade av och träna sin sociala kompetens och sitt samspel med andra. Fritids håller till i samma lokaler som skolverksamheten, och tillbringar mycket tid utomhus; både på vår egen gård eller i närområdet men också på lite längre utflykter.

IMG_2181
Lillfritids: Höken, Vråken och Örnen (åk F-1).

Här jobbar Anna, Annika, Ante, Erika, Jenny och Lotta B
Samordnare: Anna Ejdre: anna.ejdre@pysslingen.se
Tel: 08-530 673 42

Storfritids: Hägern, Svanen, Tranan, Tjädern, Falken och Ugglan
(åk 2-5).

Här jobbar Britt-Marie, Isak, Lasse, Lotta J, Martina och Thomas.
Samordnare: Lotta Jägare: charlotta.jagare@pysslingen.se
Tel: 08-530 673 41

Veckoplaneringar för fritidsverksamheten hittar du i Schoolsoft och på anslagstavlorna i hallarna på plan 1 och 2.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-02-03