Skolpsykolog

Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa. Psykologen fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomför psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituation.

Var fjärde vecka besöker Johan Långström Primaskolan Umeå, för att arbeta med elevhälsan och stödja lärare och mentorer med deras arbete med eleverna.

Senast uppdaterad: 2017-03-27