Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans elevhälsa. Skolsköterskan erbjuder hälsobesök enligt basprogrammet samt öppen mottagning och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Skolsköterska: Sofi Björkman
E-post: sofi.bjorkman@pysslingen.se
Telefon: 076 142 62 57

Skolläkare: Seth Dahlstedt
E-post: seth.dahlstedt@pysslingen.se

Skolsköterskan arbetar på Primaskolan måndagar kl. 8-17. Skolsköterskan finns alltid i skolbyggnaden. Skolläkaren kommer vid behov in.

Grundskolans basprogram

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och ett hälsosamtal. I årskurs 2 erbjuds eleverna ett kortare besök. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.

Årskurs 7(8)
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Synpunkter och klagomål
Verksamhetschefen svara gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans medicinska verksamhet.

Här kan du läsa mer om medicinska insatsen under centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor >>

Senast uppdaterad: 2017-05-17