Om oss

Primaskolan Umeå är en grundskola med estetisk inriktning för elever i årskurs 6-9. Skolan är belägen vid vackra Umestan Företagspark. Här har vi stora ljusa lokaler, en vacker parkmiljö och närheten till den centrala staden med det stora kulturutbud som där finns.

Primaskolan andas kreativitet, lärande och utveckling. Vår pedagogiska modell bygger på tanken om att skapandeprocesser och kulturella in- och uttryck är viktiga för barns lärande och utveckling. Skapandet genomsyrar därför på olika sätt vår pedagogik i samtliga skolämnen.

På Primaskolan får varje elev möjlighet att utveckla sina estetiska kunskaper och förmågor genom att välja en estetisk inriktning. Här kan du som elev välja bland bild och form, dans, drama och musik. I våra olika inriktningar har vi många olika samarbetspartners som tillsammans med oss möjliggör att vi kan erbjuda en utbildning med hög kvalitet.

På Primaskolan får alla elever utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Med en hög lärartäthet, en integrerad elevhälsa och ett tydligt mentorskap följer vi varje elevs kunskapsutveckling under hela dennes utbildningstid. När du som elev lämnar vår skola står du väl förberedd att möta de utmaningar som gymnasiet för med sig.

Senast uppdaterad: 2018-10-09