Rektorns ord

Att skapa en skola i världsklass 

Mitt namn är Pia Wormö och jag arbetar sedan vårterminen 2017 som rektor för Primaskolan. Det är en grundskola med estetisk inriktning som andas kreativitet och skaparglädje. Skolan har drygt 150 elever och 25 medarbetare.

Pulsen på Prima är nästan alltid hög. Om man skulle mäta det engagemang som varje dag flödar på skolan skulle vilken pulsklocka som helst slå i höjden. Ändå är här lugnt och trivsamt med bra arbetsro.

På Prima är vi måna om elevernas lärande. Vi tror att kreativa uttryckssätt hjälper elever att ta till sig kunskaper på ett bättre sätt. Genom samarbete över ämnesgränser och ett stort fokus mot kulturella uttryckssätt skapar vi ett meningsfullt lärande.

Vi tror också på ett livslångt lärande. Ingen blir någonsin färdig. Istället får vi möjlighet att utvecklas på våra olika livsresor och på Primaskolan vill vi ge både elever och lärare möjlighet att utvecklas. Vi tror att det kollegiala lärandet är lika viktigt som elevernas eget lärande. Genom att skapa goda möjligheter till kollegialt utbyte och skapa utrymme för lärares eget lärande skapar vi engagemang i lärargruppen. Och med engagerade lärare är vi övertygade om att vi kan skapa en ökad läslust och nyfikenhet bland våra elever.

Som rektor kommer min personliga målsättning alltid att vara att på bästa sätt bidra till att skapa en skola i världsklass. Ingenting annat vore gott nog för de elever och lärare som fyller skolan varje dag. Och att vara en skola i världsklass innebär för mig att varje individ blir sedd för just den person den är och får möjlighet att ta till sig kunskap utifrån sin specifika lärstil. Att varje individ får stöd utifrån sina förutsättningar och får möjlighet att utvecklas alldeles unik.

Jag vill vara företrädare för en färgstark skola, där mångfald är normgivande och som andas kreativitet, lärande och utveckling.

Senast uppdaterad: 2017-05-08