Vår pedagogik

Prima är en skola för livslångt lärande och vår pedagogik bygger på att teori, praktik, reflektion och handlingar hänger ihop.

Vi jobbar med lärande och kreativitet i fokus. Vi arbetar ämnesintegrerat i projektform.

Inspiration
Primas spännande skolmiljö ökar motivationen hos både lärare och elever. Upplevelser från teater, film och musik inspirerar och ger nya perspektiv.

Kreativitet
Kreativiteten genomsyrar hela vår verksamhet och bidrar till nya och effektiva sätt att lära ut och ta till sig kunskap.

Utveckling
Genom att skapa sammanhang utifrån elevernas förutsättningar och intressen ger vi dem en unik möjlighet att utvecklas och växa både socialt och kunskapsmässigt.

Så arbetar vi

Prima handlar om att inspirera genom att skapa mening. Flera ämnen bearbetas samtidigt och bidrar till ett sammanhang, vilket ökar elevernas förståelse och inlärning.

Genom skapande och scenframträdanden får eleverna ge uttryck för sina kunskaper. De tränar sin självkänsla och ökar sin sociala kompetens – lärandet blir något roligt och viktigt att berätta om!

Genom sina behov och önskemål har eleverna själva ­möjlighet att påverka undervisningen på Prima. Lärarna utvecklar arbetet för att varje elev på bästa sätt ska nå både sina egna uppsatta mål och de mål som ställs i läro- och kursplanerna.

Vår vision

Genom kulturella in- och uttryck ska vi ge eleverna färdigheter som överträffar både egna och andras förväntningar. Vår personal skapar den mest trivsamma miljön och hjälper eleverna att nå de bästa studieresultaten.

Senast uppdaterad: 2014-09-18