Specialpedagog

Specialpedagogen och/eller specialläraren är en del av skolans elevhälsa. Hen kartlägger elevers behov av särskilt stöd, genomför pedagogiska utredningar samt utformar och genomför åtgärdsprogram. Specialpedagogen bistår även den pedagogiska personalen i arbetet med att extra anpassningar och utvecklingen av skolans lärandemiljöer.

Specialpedagog: Linda Kangas

Linda kan du komma i kontakt med genom att maila: linda.kangas@pysslingen.se

Vår specialpedagog arbetar varje vardag mellan kl 8:00 – 17:00.

Senast uppdaterad: 2018-01-17