Välkommen till Pysslingen Förskolor Raus

Vi påverkar framtiden och erbjuder lärande i världsklass! Vi vet att vi har världens viktigaste uppdrag. Vi är också övertygade om att när barn får utvecklas i en inspirerande, kreativ och spännande miljö får alla individer komma till sin rätt vilket ger förutsättningar för lärande. Raus förskola präglas av en genuin värme och vi har engagerade, nyfikna, stolta och kunniga pedagoger som med glädje tar emot ert barn. Gårdens lärmiljö sjuder av aktivitet och förskolan har närhet till både skog, lantlig miljö och hav. Vi ser det som en självklarhet att servera god, näringsrik mat, erbjuda rörelse, rytmik och utevistelse minst två gånger om dagen samt att vila ute i friska luften för att främja varje barns hälsa och välmående. En väl avvägd verksamhet som erbjuder omsorgsfullt lärande i världsklass.

Kontakta oss

Telefon Platsansvarig Malin Gerdtman 0708–12 62 38

Sjukanmälan Sjukanmälan görs till respektive avdelningstelefon.

Epost raus@pysslingen.se

Facebook Raus Facebooksida

Förskolechef Cecilia "Cia" Carlsson | 0707-67 15 10

Här hittar du oss


Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Nyheter från Pysslingen Förskolor Raus